Tin tức Xem toàn bộ

Kho hàng 2 tầng được mở rộng

<29/09/2018>

Kho chứa hàng 2 tầng của chúng tôi tiếp tục được mở rộng để tồn kho hàng ốc vít và cho những mặt hàng riêng của khách hàng

完成品倉庫2018