Tin tức Xem toàn bộ

Chúng tôi đã nhập về máy mài tròn!

<18/07/2022>

Một thiết bị mới máy mài hình trụ GPH-30B do Sigia sản xuất đã được nhập về.
Tại công ty chúng tôi, chúng tôi sản xuất dưới sự kiểm soát nhiệt độ từ nơi sản xuất đến nơi kiểm tra thành phẩm.
Chúng tôi sẽ hướng tới độ gia công chính xác cao.