Tin tức Xem toàn bộ

Chứng Nhận ISO!

<20/06/2022>

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng OHTA VIỆT NAM đã chính thức đạt được chứng chỉ ISO9001: 2015 và ISO14001: 2015 vào tháng 6-2022.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để cải thiện trong việc quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ.