Tin tức Xem toàn bộ

Trang Web đã cập nhật thêm phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt.

<01/09/2020>

Website của chúng tôi chỉ có phiên bản tiếng Nhật, nay đã cập nhật thêm phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt.

Vượt qua rào cản ngôn ngữ. công ty Ohta Việt Nam luôn hỗ trợ 3 ngôn ngữ, với mong muốn có thể đối ứng nhiều đối tượng khách hàng tại Việt Nam hơn nữa.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay nhé!