Chuyên gia ốc vít và gia công cơ khí chính xác

SẢN PHẨM

ねLinh kiện kết nối (bulong và ốc vít)じ

Linh kiện kết nối (Bulong-Ốc Vít)

Tồn kho hơn 5000pcs chủng loại.

Hãy xem sản phẩm của chúng tôi

Linh kiện gia công cơ khí chính xác

Linh kiện gia công cơ khí chính xác

Có thể đáp ứng sản xuất từ sản phẩm mẫu đến sản xuất sản lượng hàng tháng.

Hãy xem sản phẩm của chúng tôi